ارسال آثار مسابقه هفته دفاع مقدس

موضوع : نقش زنان در تحکیم خانواده در دوران دفاع مقدس

ارسال اثار متعدد ممنوعیتی ندارد   مهلت ارسال آثار تا پایان ساعت اداری 98/07/12 می باشد

لازم به ذکر است آثار باید دررسانه های استانی منتشر شده باشد

ارسال آثار مسابقه هفته دفاع مقدس