مسابقه وصیت نامه امام

وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی (ره) ویژه اصحاب رسانه استان همدان زمان ارسال پاسخ نامه تا تاریخ 1400/03/16 خواهد بود

وصیت نامه       گزیده وصیت نامه     سوالات مسابقه