آموزش وردپرس

سامانه شتاب

اعضای محترم صندوق ذخیره بسیجیان که فاقد کارمی باشند می توانند با مراجعه به سامانه شتاب به نشانی www.shetabhub.irنسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام نمایند

شرایطثبت نام

1-حداقل سن 18سال و حداکثرسن 50سال

2-دارای کارت پایان خدمت

3-فاقد شغل دائم و موقت

نکته یکی ازفرزندان اعضای بالای 501سال می تواندازخدمات سامانه شتاب بهرمند گردد

نحوه ثبت نام

1-مراجعه به سامانه www.shetabhub.ir

2-تکمیل اطلاعات

3-انتخاب گزینه سحاب

آخرین مهلت ثبت نام

15اسفند 98

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 410013-021تماس حاصل فرمایید