سامانه شتاب

اعضای محترم صندوق ذخیره بسیجیان که فاقد کارمی باشند می توانند با مراجعه به سامانه شتاب به نشانی www.shetabhub.irنسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام نمایند

شرایطثبت نام

1-حداقل سن 18سال و حداکثرسن 50سال

2-دارای کارت پایان خدمت

3-فاقد شغل دائم و موقت

نکته یکی ازفرزندان اعضای بالای 50سال می تواندازخدمات سامانه شتاب بهرمند گردد

نحوه ثبت نام

1-مراجعه به سامانه www.shetabhub.ir

2-تکمیل اطلاعات

3-انتخاب گزینه سحاب

آخرین مهلت ثبت نام

15اسفند 98

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 410013-021تماس حاصل فرمایید