اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی عفاف و حجاب

1- نفراول سرکار خانم شکیبا کولیوند

2- نفردوم سرکار  خانم مریم شهابی باهر

3- نفرسوم مشترکا سرکار خانم مریم صابری یگانه وآقای شهرام ذبیحی

لازم به ذکر است به نفرات برگزیده هدایایی از سوی سازمان بسیج رسانه استان همدان تقدیم خواهد شد