قدردانی از رسانه ها استان همدان

سلام علیکم. ممنون و سپاسگزارم از رسانه های استان که دعوت بسیج رسانه رو پذیرفته و در انعکاس این برنامه یارو یاور برادران دانشجو شده وهمچنین در راستای حل یکی مشکلات استان پای کار آمدند.