«نشست اهالی رسانه و خبرنگاران سراسر کشور»

موضوع: «الزامات تحقق شعار سال»

سخنرانى به همراه پرسش و پاسخ با حضور: 👈دكتر سيد محمد حسينى (معاون محترم امور مجلس رئیس جمهور)

👈زمان: امروز چهارشنبه 9 فروردین ساعت 16

مکان نشست:

https://rubika.ir/khabarnegarha

پخش همزمان در کانال‌های:
https://rubika.ir/farsna
https://rubika.ir/Basijnews110
https://rubika.ir/bistosi_ir
https://rubika.ir/mehrnews
https://rubika.ir/snn_ir
https://rubika.ir/baseeratt
https://rubika.ir/banooyevatan
https://rubika.ir/NewsJavan

#قرارگاه_جهاد_تبیین_سازمان_بسیج_رسانه