اختتامیه نهمین جشنواره رسانه ای ابوذر و گردهمایی اهالی رسانه استان همدان

سخنران:دکتر محمد حسین صفار هرندی
(عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام )

زمان:پنجشنبه ۲۱دیماه ساعت ۱۵
مکان:مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینا واقع در بلوار مفتح

سازمان بسیج رسانه استان همدان