اسامی برگزیدگان نهمین جشنواره رسانه ای ابوذر

سرمقاله و یادداشت
اول سمیرا گمار
دوم مهناز روزبهانی
سوم محمد سهرابی

عکس
اول طبیه یوسفی مظاهر
دوم علی تکلو

تیتر
اول پرستو الماسی
دوم محمد گل محمدی
سوم هاجر سهرابی

گزارش تحلیلی
اول فرنوش رئیسی
دوم سولماز عنایتی
سوم زهرا قاسمی نیما

مصاحبه
اول رابعه بیشه ای
دوم اکرم یوسفی پارسا
سوم رضا اولادی

برترین های بخش کلیپ
اول مهرداد شهابی
دوم جعفر پور
سوم معصومه موسوی – حسن سهرابی

موشن گرافی
اول سعید ثابت ایمان
دوم میلاد فضلیان