اینترنت ثابت

اینترنت ثابت (1)

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .